SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Jozef Havrila

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Aktuality

 • Nov072021
  Article

  Národná sieť Miestnych Akčných Skupín SR má nové vedenie. Členovia sú sklamaní z prístupu MIRRI

  By

  Národná sieť miestnych akčných skupín (MAS) SR má nové vedenie. Na valnom zhromaždení 4. novembra ho schválila pätdesiatka delegátov...

  Read more
 • Okt152021
  Article

  Na Slovensku je absurdne nastavený systém implementácie zdrojov Prístup MIRRI SR je v príkrom rozpore s nariadeniami Európskej komisie – Stanovisko NS MAS k rokovaniu s MIRRI SR

  By

  Rokovanie strategických partnerov s vedením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR k problematike Partnerskej dohody a OP Slovensko 2021-2027 v utorok 12. októbra...

  Read more
 • Okt052021
  Article

  Eurofondy: Malé obce môžu zabudnúť na rozvoj. Žiadna participácia, pripravuje sa centralizácia zdrojov a moci – Tlačová správa, 4. októbra 2021

  By

  Národná sieť miestnych akčných skupín SR rozhodne nesúhlasí s navrhovaným rozdelením európskych zdrojov v nadchádzajúcom programovom období 2021-2027. Systém, ktorý navrhuje...

  Read more
 • Aug172021
  Article

  MAS: Žiadame krízový manažment! Doteraz nebol prefinancovaný ani jediný projekt! Problémom nie je nepripravenosť žiadateľov, ale neúmerná byrokracia – Tlačová správa, 17. augusta 2021

  By

  Zo 140 miliónov eur určených na projekty LEADER boli v programovom období 2014-2020 podané žiadosti za 45 miliónov eur. Z...

  Read more
 • Aug022021
  Article

  MAS “Horný Šariš – Minčol” uzatvorila prvé Zmluvy o príspevku s užívateľmi Stratégie CLLD

  By

  MAS “Horný Šariš – Minčol” uzatvorila prvé Zmluvy o poskytnutí príspevku s užívateľmi Stratégie CLLD: Obec Šarišské Jastrabie Projekt:...

  Read more
 • Júl142021
  Article

  MASky – jedinečné a nepochopené

  By

  Dávame Vám do pozornosti článok, ktorý napísal predseda Národnej siete MAS SR o postojoch riadiacich organov voči miestnym akčným...

  Read more
 • Jún172021
  Article

  Národná sieť MAS: naliehavo potrebujeme zmenu Pomôžu poslanci zachrániť miestny rozvoj? Tlačová správa, 16. júna 2021

  By

  Miestne akčné skupiny sa nachádzajú v kritickej situácii. Pre zle nastavené podmienky nedokážu vyčerpať všetky financie v tomto programovom období, navyše...

  Read more
 • Jún162021
  Article

  MAS “Horný Šariš – Minčol” vyhlásila Výzvu na predkladanie ŽoPr

  By

  MAS “Horný Šariš – Minčol” dňa 16.6.2021 vyhlásila Výzvu na predkladanie ŽoPr v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program...

  Read more
 • Jún092021
  Article

  Zasadnutie Rady a Valného zhromaždenia MAS “Horný Šariš – Minčol” 9.6.2021

  By

  Členovia MAS “Horný Šariš – Minčol” na Zasadnutí Rady a Valného zhromaždenia volili nového Projektového manažéra a schvaľovali Ročnú...

  Read more
 • Jún092021
  Article

  Čo čaká slovenský vidiek? Slovensko sa vracia o desať rokov späť Chýba záujem o zmenu implementačného mechanizmu Tlačová správa, 9. júna 2021

  By

  Národná sieť miestnych akčných skupín SR (NS MAS) je znepokojená postojom riadiacich orgánov k príprave nového programového obdobia 2021 –...

  Read more