SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Jozef Havrila

Projektový manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

Ekonomický manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Aktuality

 • Nov252020
  Article

  Miestnym akčným skupinám hrozí finančný kolaps – Tlačová správa NS MAS

  By

  Doteraz nebol zazmluvnený ani jediný projekt Miestnym akčným skupinám hrozí finančný kolaps Slovensko môže prísť o 200 miliónov eur. Miestne...

  Read more
 • Jún222020
  Article

  Zasadnutie Rady a Valného zhromaždenia MAS “Horný Šariš – Minčol” 16.6.2020

  By

  Členovia MAS “Horný Šariš – Minčol” na Zasadnutí Rady a Valného zhromaždenia schvaľovali Účtovnú závierku a výročnú správu za...

  Read more
 • Máj292020
  Article

  MAS “Horný Šariš – Minčol” vyhlásila Výzvu na predkladanie ŽoPr

  By

  MAS “Horný Šariš – Minčol” dňa 29.5.2020 vyhlásila Výzvu na predkladanie ŽoPr v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program...

  Read more
 • Máj072020
  Article

  MAS “Horný Šariš – Minčol” vyhlásila Výzvu na predkladanie ŽoPr

  By

  MAS “Horný Šariš – Minčol” dňa 7.5.2020 vyhlásila Výzvu na predkladanie ŽoPr v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program...

  Read more
 • Apr152020
  Article

  MAS “Horný Šariš – Minčol” vyhlásila Výzvu na predkladanie ŽoPr

  By

  MAS “Horný Šariš – Minčol” dňa 15.4.2020 vyhlásila Výzvu na predkladanie ŽoPr v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program...

  Read more
 • Mar132020
  Article

  MAS “Horný Šariš – Minčol” vyhlásila Výzvu na predkladanie ŽoPr

  By

  MAS “Horný Šariš – Minčol” dňa 13.3.2020 vyhlásila Výzvu na predkladanie ŽoPr v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program...

  Read more
 • Feb132020
  Article

  MAS “Horný Šariš – Minčol” vyhlásila Výzvu na predkladanie ŽoPr

  By

  MAS “Horný Šariš – Minčol” dňa 14.2.2020 vyhlásila Výzvu na predkladanie ŽoPr v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program...

  Read more
 • Jan212020
  Article

  Zasadnutie Rady a Valného zhromaždenia MAS “Horný Šariš – Minčol” 20.1.2020

  By

  Členovia MAS “Horný Šariš – Minčol” na Zasadnutí Rady a Valného zhromaždenia schvaľovali financovanie animačných nákladov Združenia, schvaľovali nový...

  Read more
 • Okt142019
  Article

  Aktualizovanie Výzvy na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

  By

  MAS “Horný Šariš – Minčol“ v súlade s ustanovením § 17 š ods. 6 zákona č. 292/2014 Z.z. o...

  Read more
 • Okt142019
  Article

  Aktualizovanie Výzvy na predkladanie ŽoNFP pre Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

  By

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb, ako riadiaci orgán pre Program rozvoja...

  Read more