SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Štefan Petrus

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Aktuality

 • Jún062023
  Article

  Zasadnutie Rady a Valného zhromaždenia MAS “Horný Šariš – Minčol” 2.6.2023

  By

  Členovia MAS “Horný Šariš – Minčol” na Zasadnutí Rady a Valného zhromaždenia schvaľovali ročnú účtovnú závierku a Výročnú správu...

  Read more
 • Apr252023
  Article

  Harmonogram výziev MAS “Horný Šariš – Minčol” na rok 2023 v rámci PRV SR 2014-2022

  By

  MAS “Horný Šariš – Minčol” zverejnila Harmonogram výziev na rok 2023 v rámci PRV SR 2014-2022 Harmonogram výziev MAS “Horný...

  Read more
 • Jan272023
  Article

  A K T U A L I Z Á C I A č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-P788-511-001

  By

  MAS „Horný Šariš – Minčol“ vydáva A K T U A L I Z Á C I U č. 2 výzvy...

  Read more
 • Jan132023
  Article

  A K T U A L I Z Á C I A č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-P788-512-003

  By

  MAS „Horný Šariš – Minčol“ vydáva A K T U A L I Z Á C I U č. 2 výzvy...

  Read more
 • Jan122023
  Article

  A K T U A L I Z Á C I A č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-P788-512-006

  By

  MAS „Horný Šariš – Minčol“ vydáva A K T U A L I Z Á C I U č. 1 výzvy...

  Read more
 • Okt112022
  Article

  Zasadnutie Rady a Valného zhromaždenia MAS “Horný Šariš – Minčol” 10.10.2022

  By

  Členovia MAS “Horný Šariš – Minčol” na Zasadnutí Rady a Valného zhromaždenia diskutovali o aktuálnej situácii v MAS a...

  Read more
 • Aug232022
  Article

  A K T U A L I Z Á C I A č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-P788-512-003

  By

  MAS „Horný Šariš – Minčol“ vydáva A K T U A L I Z Á C I U č. 1 výzvy...

  Read more
 • Aug222022
  Article

  MAS “Horný Šariš – Minčol” na výstave Agrokomplex 2022

  By

  MAS “Horný Šariš – Minčol” propagovala svoju činnosť a územie na výstave Agrokomplex 2022.

  Read more
 • Apr082022
  Article

  Oprava zjavnej nesprávnosti v prílohe č. 4 Výzvy na predkladanie ŽoPr IROP-CLLD-P788-512-006, Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

  By

  V súvislosti s identifikáciou zjavnej nesprávnosti v dobrovoľnom hodnotiacom kritériu „Prínos realizácie projektu na územie MAS“, ktoré je v Prílohe č. 4 ...

  Read more
 • Apr052022
  Article

  LEADER si na Slovensku komplikujeme sami, Absurdné usmernenie PPA diskriminuje žiadateľov

  By

  Iniciatíva LEADER už viac ako 30 rokov úspešne pomáha v celej Európskej únii rozvíjať vidiecke oblasti. Slovensko je veľkou výnimkou....

  Read more