SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Jozef Havrila

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Aktuality

 • Apr082022
  Article

  Oprava zjavnej nesprávnosti v prílohe č. 4 Výzvy na predkladanie ŽoPr IROP-CLLD-P788-512-006, Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

  By

  V súvislosti s identifikáciou zjavnej nesprávnosti v dobrovoľnom hodnotiacom kritériu „Prínos realizácie projektu na územie MAS“, ktoré je v Prílohe č. 4 ...

  Read more
 • Apr052022
  Article

  LEADER si na Slovensku komplikujeme sami, Absurdné usmernenie PPA diskriminuje žiadateľov

  By

  Iniciatíva LEADER už viac ako 30 rokov úspešne pomáha v celej Európskej únii rozvíjať vidiecke oblasti. Slovensko je veľkou výnimkou....

  Read more
 • Mar182022
  Article

  NS MAS – Zachráňme LEADER – výzva na podpis petície

  By

  Vážení kolegovia, obraciame sa na Vás so žiadosťou ohľadne petície Zachráňme prístup LEADER na Slovensku. Sme v situácii, kedy stojí...

  Read more
 • Feb012022
  Article

  Čerpanie fondov na Slovensku ničí byrokracia – rokovanie MAS, PPA, MPRV SR a ZMOS

  By

  Prístup LEADER, ktorý je v iných krajinách EÚ úspešným programom na rozvoj vidieka, na Slovensku dlhodobo brzdia pretrvávajúce problémy. Zložito...

  Read more
 • Nov072021
  Article

  Národná sieť Miestnych Akčných Skupín SR má nové vedenie. Členovia sú sklamaní z prístupu MIRRI

  By

  Národná sieť miestnych akčných skupín (MAS) SR má nové vedenie. Na valnom zhromaždení 4. novembra ho schválila pätdesiatka delegátov...

  Read more
 • Okt152021
  Article

  Na Slovensku je absurdne nastavený systém implementácie zdrojov Prístup MIRRI SR je v príkrom rozpore s nariadeniami Európskej komisie – Stanovisko NS MAS k rokovaniu s MIRRI SR

  By

  Rokovanie strategických partnerov s vedením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR k problematike Partnerskej dohody a OP Slovensko 2021-2027 v utorok 12. októbra...

  Read more
 • Okt052021
  Article

  Eurofondy: Malé obce môžu zabudnúť na rozvoj. Žiadna participácia, pripravuje sa centralizácia zdrojov a moci – Tlačová správa, 4. októbra 2021

  By

  Národná sieť miestnych akčných skupín SR rozhodne nesúhlasí s navrhovaným rozdelením európskych zdrojov v nadchádzajúcom programovom období 2021-2027. Systém, ktorý navrhuje...

  Read more
 • Aug172021
  Article

  MAS: Žiadame krízový manažment! Doteraz nebol prefinancovaný ani jediný projekt! Problémom nie je nepripravenosť žiadateľov, ale neúmerná byrokracia – Tlačová správa, 17. augusta 2021

  By

  Zo 140 miliónov eur určených na projekty LEADER boli v programovom období 2014-2020 podané žiadosti za 45 miliónov eur. Z...

  Read more
 • Aug022021
  Article

  MAS “Horný Šariš – Minčol” uzatvorila prvé Zmluvy o príspevku s užívateľmi Stratégie CLLD

  By

  MAS “Horný Šariš – Minčol” uzatvorila prvé Zmluvy o poskytnutí príspevku s užívateľmi Stratégie CLLD: Obec Šarišské Jastrabie Projekt:...

  Read more
 • Júl142021
  Article

  MASky – jedinečné a nepochopené

  By

  Dávame Vám do pozornosti článok, ktorý napísal predseda Národnej siete MAS SR o postojoch riadiacich organov voči miestnym akčným...

  Read more