SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Štefan Petrus

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Stratégia CLLD

Rozhodnutie o schválení stratégie CLLD a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny

Uverejnené dňa 22. 11. 2017

Stratégia CLLD MAS “Horný Šariš – Minčol”

Dodatok č.  2.2

Uverejnené dňa 26. 08. 2019

Stratégia CLLD MAS “Horný Šariš – Minčol”

Dodatok č.  2.3

Uverejnené dňa 29. 09. 2022