SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Štefan Petrus

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Schválené projekty

Schválené projekty užívateľov Stratégie CLLD – IROP

Užívateľ: Obec Plaveč

Projekt: Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Plaveč

Schválená výška príspevku: 13 400,00 €

Zmluva o poskytnutí príspevku

Užívateľ: Obec Čirč

Projekt: Výstavba a rekonštrukcia zastávok v obci Čirč

Schválená výška príspevku: 28 278,19 €

Zmluva o poskytnutí príspevku

Užívateľ: Obec Vislanka

Projekt: Výmena osvetlenia – Vislanka

Schválená výška príspevku: 9 773,59 €

Zmluva o poskytnutí príspevku

Užívateľ: Obec Šambron

Projekt: Parkovisko pri autobusovej zastávke v obci Šambron

Schválená výška príspevku: 5 000,00 €

Zmluva o poskytnutí príspevku

Užívateľ: Obec Ľubotín

Projekt: V Ľubotíne bezpečnejšie

Schválená výška príspevku: 11 967,68 €

Zmluva o poskytnutí príspevku

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí príspevku – zmena rozpočtu

Užívateľ: Obec Šambron

Projekt: Osadenie dreveného altánku pri DI

Schválená výška príspevku: 5 000,00 €

Zmluva o poskytnutí príspevku

Užívateľ: Obec Šarišské Jastrabie

Projekt: Interiérové materiálno – technické vybavenie materskej školy

Schválená výška príspevku: 12 266,66 €

Zmluva o poskytnutí príspevku

Schválené projekty MAS “Horný Šariš – Minčol”

Financovanie prevádzkových nákladov MAS II.

Uverejnené dňa 16.2.2021

Financovanie implementácie stratégie CLLD

Uverejnené dňa 15.8.2019

Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Uverejnené dňa 6.8.2018

Financovanie prevádzkových nákladov MAS

Uverejnené dňa 22.6.2018

Prípravná podpora na prípravu Stratégie miestneho rozvoja 

Uverejnené dňa 01.09.2015