SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Štefan Petrus

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Schválené projekty

Schválené projekty užívateľov Stratégie CLLD – PRV

Užívateľ: AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica

Projekt: Obstaranie techniky do špeciálnej rastlinnej výroby

Schválená výška

príspevku: 50 000,00 €

 

Užívateľ: ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ “KYJOV”, s.r.o.

Projekt: Investície do modernizácie techniky pre živočíšnu výrobu

Schválená výška

príspevku: 49 990,00 €

 

Užívateľ: Roľnícke družstvo v Plavnici

Projekt: Obstaranie techniky do ŽV

Schválená výška

príspevku: 50 000,00 €

 

Užívateľ: Obec Orlov

Projekt: ORLOV – Detské ihrisko pri ZŠ

Schválená výška

príspevku: 20 262,00 €

 

Užívateľ: Obec Plaveč

Projekt: Prestavba nevyužitých priestorov na komunitné centrum

Schválená výška

príspevku: 17 279,50 €

 

Užívateľ: Obec Ľubotín

Projekt: Stavebné úpravy amfiteátra v Ľubotíne

Schválená výška

príspevku: 17 814,82 €

 

Užívateľ: Obec Ďurková

Projekt: Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome v obci Ďurková

Schválená výška

príspevku: 10 250,00 €

 

Užívateľ: Obec Hromoš

Projekt: Zlepšenie občianskej infraštruktúry, Kozelec – objekt výmena strešnej konštrukcie

Schválená výška

príspevku: 20 284,77 €

 

Užívateľ: Obec Pusté Pole 

Projekt: “Pusté Pole – Výstavba detského ihriska”

Schválená výška

príspevku: 9 284,70 €

 

Schválené projekty užívateľov Stratégie CLLD – IROP

Užívateľ: EUROBAU – JM spol. s  r.o. 

Projekt: EUROBAU – JM spol. s  r.o. Orlov – podpora podnikania a inovácií

Schválená výška príspevku: 37 523,00 €

Zmluva o poskytnutí príspevku

Užívateľ: PROFAN, s.r.o.

Projekt: Podpora podnikania a inovácii v spoločnosti PROFAN, s.r.o.

Schválená výška príspevku: 37 520,82 €

Zmluva o poskytnutí príspevku

Užívateľ: Obec Čirč

Projekt: Rekonštrukcia a dobudovanie zastávkových priestorov

Schválená výška príspevku: 30 263,36 €

Zmluva o poskytnutí príspevku

Užívateľ: Obec Kyjov

Projekt: Autobusová zastávka v obci Kyjov

Schválená výška príspevku: 22 128,12 €

Zmluva o poskytnutí príspevku

Užívateľ: Obec Plavnica

Projekt: Rekonštrukcia spevnenej plochy – chodníka v časti obce Plavnica

Schválená výška príspevku: 32 002,65 €

Zmluva o poskytnutí príspevku

Užívateľ: VM DIDIK, s.r.o.

Projekt: Penzión Čirč – rekonštrukcia

Schválená výška príspevku: 24 956,12 €

Zmluva o poskytnutí príspevku

Užívateľ: Obec Plaveč

Projekt: Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Plaveč

Schválená výška príspevku: 13 400,00 €

Zmluva o poskytnutí príspevku

Užívateľ: Obec Čirč

Projekt: Výstavba a rekonštrukcia zastávok v obci Čirč

Schválená výška príspevku: 28 278,19 €

Zmluva o poskytnutí príspevku

ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Užívateľ: Obec Vislanka

Projekt: Výmena osvetlenia – Vislanka

Schválená výška príspevku: 9 773,59 €

Zmluva o poskytnutí príspevku

Užívateľ: Obec Šambron

Projekt: Parkovisko pri autobusovej zastávke v obci Šambron

Schválená výška príspevku: 5 000,00 €

Zmluva o poskytnutí príspevku

Užívateľ: Obec Ľubotín

Projekt: V Ľubotíne bezpečnejšie

Schválená výška príspevku: 11 967,68 €

Zmluva o poskytnutí príspevku

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí príspevku – zmena rozpočtu

Užívateľ: Obec Šambron

Projekt: Osadenie dreveného altánku pri DI

Schválená výška príspevku: 5 000,00 €

Zmluva o poskytnutí príspevku

Užívateľ: Obec Šarišské Jastrabie

Projekt: Interiérové materiálno – technické vybavenie materskej školy

Schválená výška príspevku: 12 266,66 €

Zmluva o poskytnutí príspevku

Schválené projekty MAS “Horný Šariš – Minčol”

Financovanie prevádzkových nákladov MAS III.

Uverejnené dňa 11.8.2023

Financovanie prevádzkových nákladov MAS II.

Uverejnené dňa 16.2.2021

Financovanie implementácie stratégie CLLD

Uverejnené dňa 15.8.2019

Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Uverejnené dňa 6.8.2018

Financovanie prevádzkových nákladov MAS

Uverejnené dňa 22.6.2018

Prípravná podpora na prípravu Stratégie miestneho rozvoja 

Uverejnené dňa 01.09.2015