SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Jozef Havrila

Projektový manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

Ekonomický manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Schválené projekty

Financovanie prevádzkových nákladov MAS II.

Uverejnené dňa 16.2.2021

Financovanie implementácie stratégie CLLD

Uverejnené dňa 15.8.2019

Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Uverejnené dňa 6.8.2018

Financovanie prevádzkových nákladov MAS

Uverejnené dňa 22.6.2018

Prípravná podpora na prípravu Stratégie miestneho rozvoja 

Uverejnené dňa 01.09.2015