SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Jozef Havrila

Projektový manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

Ekonomický manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Výzvy IROP

 Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok IROP-CLLD-P788-512-005

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Výzva IROP-CLLD-P788-512-005

Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov

Zoznam_meratelnych_ukazovatelov

Kriteria_pre_vyber_projektov

 

Formular_ZoPr_a_prilohy.zip

Príručky.zip

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

 • 30.6.2020
 • 31.7.2020
 • 31.8.2020

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 29 400,00 EUR

Uverejnené dňa 29.05.2020

 Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok IROP-CLLD-P788-512-004

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: F2 Verejná kanalizácia

Výzva IROP-CLLD-P788-512-004

Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov

Zoznam_meratelnych_ukazovatelov

Kriteria_pre_vyber_projektov

 

Formular_ZoPr_a_prilohy.zip

Príručky.zip

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

 • 30.6.2020
 • 31.7.2020
 • 31.8.2020

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 24 600,00 EUR

 

Uverejnené dňa 07.05.2020

 Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok IROP-CLLD-P788-512-003

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Výzva IROP-CLLD-P788-512-003

Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov

Zoznam_meratelnych_ukazovatelov

Kriteria_pre_vyber_projektov

 

Formular_ZoPr_a_prilohy.zip

Príručky.zip

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

 • 31.5.2020
 • 30.6.2020
 • 31.7.2020
 • 31.8.2020

Výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 68 733,34 EUR

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 56 466,67 EUR

Uverejnené dňa 15.04.2020

 Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok IROP-CLLD-P788-512-002

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Výzva IROP-CLLD-P788-512-002

Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov

Zoznam_meratelnych_ukazovatelov

Kriteria_pre_vyber_projektov

 

Formular_ZoPr_a_prilohy.zip

Príručky.zip

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

 • 30.4.2020
 • 31.5.2020

Výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 17 266,66 EUR

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 0 EUR

Výzvu plánujeme ukončiť z dôvodu vyčerpania alokácie finančných prostriedkov.

Uverejnené dňa 13.03.2020

 Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok IROP-CLLD-P788-511-001 

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Výzva IROP-CLLD-P788-511-001

Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov

Zoznam_meratelnych_ukazovatelov

Kriteria_pre_vyber_projektov

 

Formular_ZoPr_a_prilohy.zip

Príručky.zip

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

 • 31.3.2020
 • 30.4.2020
 • 31.5.2020
 • 30.6.2020
 • 31.7.2020
 • 31.8.2020

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 100 000 EUR

Uverejnené dňa 13.02.2020

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok na rok 2020

Uverejnené dňa 31.10.2019

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok na rok 2019

Aktualizované dňa 20.1.2020

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok na rok 2019

Uverejnené dňa 23.9.2019