SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Jozef Havrila

Projektový manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

Ekonomický manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Výzvy IROP

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok na rok 2020

Uverejnené dňa 31.10.2019

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok na rok 2019

Aktualizované dňa 20.1.2020

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok na rok 2019

Uverejnené dňa 23.9.2019