SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Štefan Petrus

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Územie

MAS „Horný Šariš – Minčol“ sa nachádza na severovýchode Slovenska v blízkosti hraníc s Poľskou republikou v Čergovskom pohorí. Administratívne patrí do Prešovského samosprávneho  kraja, okres Stará Ľubovňa.

Územie tvorí celý Mikroregión Minčol, ktorý pozostáva z 11 obcí Pusté Pole, Kyjov, Šarišské Jastrabie, Ďurková, Vislanka, Ľubotín, Čirč, Obručné, Ruská Voľa, Orlov, Plaveč.  Tri obce sú súčasťou Regiónu Horný Šariš – Hromoš, Šambron, Plavnica.