SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Štefan Petrus

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Podujatia

Príprava propagačných podujatí MAS

Prehľad podujatí na území MAS – rok 2019.pdf

 

MAS “Horný Šariš – Minčol” propagovala svoju činnosť, poskytovala informácie návštevníkom podujatia a upovedomila verejnosť o ďalších aktivitách MAS na týchto podujatiach:

V tomto roku Miestna akčná skupina „Horný Šariš – Minčol“ propagovala svoju činnosť na tomto podujatí:

 • 23.2.2019 –  Fašiangy – Zabíjačkové hody spojené s ochutnávkou zabíjačkových špecialít pripravila obec Ľubotín  pre svojich občanov. Hostia mohli ochutnať klobásky, jaternice, tlačenku, zabíjačkovú polievku ale aj sladké šišky. O príjemnú atmosféru sa postarala Ľudová hudba Pastrnoci z Novej Ľubovne.

 

 V roku 2018 sa Miestna akčná skupina „Horný Šariš – Minčol“ zúčastnila viacerých propagačných a kultúrnych podujatí v regióne aj v jeho okolí, na ktorých prezentovala svoju činnosť a región ako celok – jeho kultúrne pamiatky, športové a kultúrne podujatia, miestne tradície a špeciality a i.

MAS “Horný Šariš – Minčol” propagovala svoju činnosť, poskytovala informácie návštevníkom podujatia a upovedomila verejnosť o ďalších aktivitách MAS na týchto podujatiach:

 • 4.7.2018 – MAS “Horný Šariš – Minčol” propagovala svoju činnosť na kultúrnom podujatí “Čirčanske lito”. Na tomto podujatí účinkovali miestne hudobné skupiny: Juno, Rolland, Medium, Rolls a FS Čirčanka. Hosťom večera bola úsmevno-zábavná skupina Traky. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže.
 • 8.7.2018 – V Šarišskom Jastrabí sa uskutočnil 38. ročník futbalového turnaja Jastrabčanov. MAS “Horný Šariš – Minčol” prispela na ich nové dresy. Turnaja sa zúčastnili:
  • Jastrabie nad Topľou
  • Jastrabie pri Michalovciach
  • Trenčianske Jastrabie
  • Zemplínske Jastrabie
  • Šarišské Jastrabie
 • 22.7.2018 – Obec Vislanka a Ďurková spoločne zorganizovali Kultúrne leto, kde vystúpili DSS Vinok, Bratia Zamiškovci, Mužské trio z Čirča, Marianna Železná, Rusínske trio a skupina Traky. Večer bola disco zábava s trojicou Dj-ov a skupinou Samson.
 • 29.7.2018 – Obec Ľubotín každoročne organizuje Kultúrne leto spojené s kampaňou “Na kolesách proti rakovine”. Podujatie sa začalo jazdou na bicykloch po obci a pokračovalo kultúrnym programom. Vystúpili deti zo ZŠ v Ľubotíne, rómska mládež z Ľubotína, FS z Dubovice, FS Kalina z Plavča a hostia z Miasta i Gminy Muszyna. Vystúpili aj Mafia Corner, skupina Bravo, Galaxis a ľudová hudba Liptákovci.
 • 5.8.2018 – Festival Naše tradície naše bohatstvo v Plavči zorganizovala FS Plavčanka. Festival bol spojený so súťažou vo varení tradičných regionálnych jedál, ktorej sa zúčastnili družstvá z Poľska a Slovenska. Hodnotiaca komisia pozostávala z členov tímu Salaša u Franka zo Starej Ľubovne, ktorým predsedal samotný majiteľ salašu. Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo FS Plavčanka, 2. miesto patrilo tímu “Kačmarky” a na 3. mieste skončil tím Lomniczane z Poľska. Po vyhlásení výsledkov súťaže vo varení, jednotlivé súbory predstavili svoje kroje. Potom pokračoval samotný kultúrny program, ktorý otvoril FS Plavčanka, pokračoval FS Vihorlat zo Sniny, Nawojowiacy z Nawojowej, FS Magura z Kežmarku, Lachy z Noweho Sazcu a FS Šarišan.
 • 12.8.2018 – MAS “Horný Šariš – Minčol” sa zúčastnila aj podujatia “Letný deň rodiny”, ktoré zorganizovala obec Hromoš. Vystúpili FS Kalina z Plavča a ĽS Žoldákovci z Kolačkova. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže. Pri niektorých bola nutná aj účasť rodičov. Súťaže boli vyhodnocované vo viacerých kategóriách a výhry boli odovzdané deťom. Súťaže zorganizovalo Detské interiérové ihrisko PLAJKO.
 • 19.8.2018 – Folklórne slávnosti v obci Čirč sa začali slávnostnou ďakovnou liturgiou v Gréckokatolíckom chráme Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Počas kultúrneho programu sa predstavili DFS a FS Čirčanka, Mužské trio z Čirča, FSk Raslavičan, FSk Miľpošanka, Trio Stoličnoho ďžyfky z Veľkého Lipníka a hudobná skupina Ščamba. Večer bola tanečná zábava.
 • 26.8.2018 – v priestoroch polyfunkčného domu v Ľubotíne sa uskutočnil festival duchovnej piesne Magnificat, ktorý zorganizoval obecný úrad v spolupráci s farským úradom. Farníkom i návštevníkom obce sa predstavili títo účinkujúci: Zmiešaný spevácky zbor Ave Mária z Ľubotína, Ženská spevácka skupina Jastrabčanka zo Šarišského Jastrabia, Folklórna skupina Kečera z Jakuban, Vokálno – inštrumentálna skupina G.O.D.’s a Kapela F6.
 • 13.10.2018 – MAS “Horný Šariš – Minčol” propagovala svoju činnosť na kultúrnom podujatí Deň ľudových tradícií obce Orlov. Na podujatí vystúpili deti z Materskej a Základnej školy z Orlova, pani Anna Servická, folklórny súbor Virlivčanka a folklórny súbor Slavkovianka.
 • 14.10.2018  – Úcta k starším – obec Kyjov si v mesiaci október uctila starších obyvateľov obce. Na podujatí vystúpili deti z materskej a základnej školy.