SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Štefan Petrus

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Členovia MAS

P. č. Názov subjektu Zástupca subjektu Sektor
1 Obec Čirč Michal Didik verejný
2 Obec Ďurková Ivana Opinová verejný
3 Obec Hromoš Maroš Kočiš verejný
4 Obec Kyjov Milan Dirga verejný
5 Obec Ľubotín Jozef Havrila verejný
6 Obec Obručné Danka Uhrinková verejný
7 Obec Orlov Peter Timočko verejný
8 Obec Plaveč Peter Šlosár verejný
9 Obec Plavnica Rastislav Grich verejný
10 Obec Pusté Pole Ondrej Andraščík verejný
11 Obec Ruská Voľa nad Popradom Miroslav Tomčo verejný
12 Obec Šambron Štefan Petrus verejný
13 Obec Šarišské Jastrabie Ľubomír Rešetár verejný
14 Obec Vislanka Michal Struk verejný
15 ROĽNÍCKA SPOLOčNOSŤ “KYJOV”, s.r.o. Milan Semančík súkromný
16 Roľnícke družstvo v Plavnici Ľubomír Hnat súkromný
17 AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica Peter Vančo súkromný
18 SPOLAGRO, s.r.o. Eva Rozkošová súkromný
19 AGROČIRČ, a.s. Ján Petriľák súkromný
20 Futbalový klub Družstevník Plavnica Ján Solecký občiansky
21 Telovýchovná jednota Poľnohospodár Plaveč Radoslav Pekár-Hudák občiansky
22 Telovýchovná jednota SOKOL ĽUBOTÍN Milan Štefaňák občiansky
23 TJ DRUŽSTEVNÍK ČIRČ Ján Vataščák občiansky
24 TJ Družstevník Minčol Šarišské Jastrabie Marián Havrila občiansky
25 TJ Poľnohospodár Minčol Kyjov Milan Hric občiansky
26 TJ Orpann ZZ Orlov Miroslav Drobňák občiansky
27 DŽATKY PRE VŠETKO Lenka Falateková občiansky
28 Folklórny súbor KALINA Dominik Lorek občiansky
29 Folklórny súbor Plavčanka František Šalamon občiansky
30 FS Čirčanka Anna Koscelníková občiansky
31 Slovenský Rybársky Zväz Miestna Organizácia ORLOV Ladislav Polák občiansky
32 Občianske združenie Ľubotín Vladimír Helemik občiansky