SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Štefan Petrus

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

MAS „Horný Šariš – Minčol“ vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

MAS „Horný Šariš – Minčol“ vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
11. september 2023 MAS Horný Šariš - Minčol
In Aktuality

MAS „Horný Šariš – Minčol“ vyhlásila dňa 11.09.2023 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Opatrenie 4 – Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Link na výzvu:

Výzva v ITMS2014+:

https://www.itms2014.sk/vyzva

ŽoNFP je možné predkladať v termíne od 11. 09. 2023 do 10. 11. 2023 v kancelárii  MAS „Horný Šariš – Minčol“.

Uzávierka: 10.11.2023

Prílohy k výzve: sú priložené vo formáte ZIP.

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle +421 903 473 277 alebo +421 948 446 166 alebo emailom na hornysaris.mincol@gmail.com

Zverejnené: 11.09.2023