SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Jozef Havrila

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Oprava zjavnej nesprávnosti v prílohe č. 4 Výzvy na predkladanie ŽoPr IROP-CLLD-P788-512-006, Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Oprava zjavnej nesprávnosti v prílohe č. 4 Výzvy na predkladanie ŽoPr IROP-CLLD-P788-512-006, Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby
8. apríl 2022 MAS Horný Šariš - Minčol

V súvislosti s identifikáciou zjavnej nesprávnosti v dobrovoľnom hodnotiacom kritériu „Prínos realizácie projektu na územie MAS“, ktoré je v Prílohe č. 4  Výzvy na predkladanie ŽoPr IROP-CLLD-P788-512-006, Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby – Kritériá pre výber projektov, MAS “Horný Šariš – Minčol” opravila predmetnú prílohu. 

SPRÁVNE ZNENIE Spôsobu aplikácie kritéria:  aplikácia kritéria pre pridelenie 4 bodov –  v znení: „Projekt má prínos pre štyri a viac obcí na území MAS“.