SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Jozef Havrila

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
6. august 2018 Marek Hrebík
In Aktuality

Financovanie animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD, predovšetkým propagovanie a informovanie o stratégii CLLD a jej výsledkoch, výmena informácií medzi miestnymi aktérmi, organizovanie informačných akcií pre širokú verejnosť zamerané na poskytovanie informácií a zručností pri príprave žiadostí a prevádzka a animácie v rámci dodatočnej alokácie.

Stiahnúť dokument

Podpora na prevádzkové náklady a oživenie