SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Jozef Havrila

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

MAS: Žiadame krízový manažment! Doteraz nebol prefinancovaný ani jediný projekt! Problémom nie je nepripravenosť žiadateľov, ale neúmerná byrokracia – Tlačová správa, 17. augusta 2021

MAS: Žiadame krízový manažment! Doteraz nebol prefinancovaný ani jediný projekt! Problémom nie je nepripravenosť žiadateľov, ale neúmerná byrokracia – Tlačová správa, 17. augusta 2021
17. august 2021 MAS Horný Šariš - Minčol
In Aktuality

Zo 140 miliónov eur určených na projekty LEADER boli v programovom období 2014-2020 podané žiadosti za 45 miliónov eur. Z pohľadu konečných žiadateľov sa však situácia nijako nezmenila. V tomto programovom období totiž nebol na Slovensku ešte zrealizovaný a prefinancovaný ani jeden jediný projekt. „Situácia je kritická a žiadame riešenie tohto stavu formou krízového manažmentu. Chceme jasný časový harmonogram a predvídateľné pravidlá,“ apeluje predseda Národnej siete miestnych akčných skupín (NS MAS) SR Štefan Škultéty.

Zástupcovia Národnej siete MAS spoločne s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska v piatok 13. augusta absolvovali rokovanie na ministerstve pôdohospodárstva. Stretnutie s ministrom Samuelom Vlčanom však obavy o budúcnosť LEADRA na Slovensku nerozptýlilo. Práve naopak. Situácia pri implementácii európsky úspešného prístupu LEADER je na Slovensku neúnosná.

V súčasnej dobe je na Pôdohospodárskej platobnej agentúre prijatých 1 700 projektov od konečných žiadateľov. Samotných rozhodnutí je 700, z toho približne 500 má pozitívne stanovisko. Reálne je však podpísaných len 27 zmlúv a ďalších 120 by malo byť podpísaných v najbližšej dobe.

Predstavitelia NS MAS museli na stretnutí s ministrom dementovať aj informácie ohľadne nečerpania zdrojov v rámci programu LEADER. „Hlavným problémom nie je nepripravenosť žiadateľov podávať projekty, ale neúmerná byrokracia a najmä skutočnosť, že žiadosti sa reálne mohli začať podávať až v roku 2019. Zodpovednosť za to, že v programovom období 2014-2020 sa mohli vyhlasovať výzvy až v roku 2019, nesú riadiace orgány, ktoré tento proces nastavovali a riadili.”

Zástupcovia NS MAS a ZMOS upozornili predstaviteľov rezortu aj na stále platné memorandum medzi vládou, ZMOS-om a Ministerstvom pôdohospodárstva SR, v ktorom sa okrem iného vláda zaviazala ešte v tomto programovom období vyčleniť dodatočných 60 miliónov eur. Národná sieť MAS a zástupcovia miest a obcí veľmi kriticky vnímajú tiež snahu znížiť finančnú alokáciu pre miestne akčné skupiny v nadchádzajúcom programovom období.

Tlačová správa NS MAS SR 17.8.2021