SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Štefan Petrus

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Národná sieť Miestnych Akčných Skupín SR má nové vedenie. Členovia sú sklamaní z prístupu MIRRI

Národná sieť Miestnych Akčných Skupín SR má nové vedenie. Členovia sú sklamaní z prístupu MIRRI
7. november 2021 MAS Horný Šariš - Minčol
In Aktuality

Národná sieť miestnych akčných skupín (MAS) SR má nové vedenie. Na valnom zhromaždení 4. novembra ho schválila pätdesiatka delegátov zo všetkých krajov Slovenska. Staronovým predsedom Národnej siete MAS sa stal Štefan Škultéty.

Členské MAS si na najbližšie dva roky zvolili nové desaťčlenné predsedníctvo, v ktorom sú zastúpené všetky kraje. Pozíciu v predsedníctve si udržali Lukáš Pavlech z MAS Holeška, Peter Nemček z MAS Kopaničiarsky región, Zuzana Záborská z MAS Miloj Spiš, Daniela Bednárová z MAS TOPOĽA a Štefan Škultéty. Novými členmi predsedníctva sa stali Igor Pašmík z Partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron, Iveta Kostková z OZ pre rozvoj mikroregiónu Požitavie – Širočina, Michal Vráb z MAS Banskobystrický geomontánny park, Ondrej Šeliga z MAS Orava a Jela Tvrdoňová.

Národná sieť má troch podpredsedov, ktorými sa stali Peter Nemček, Igor Pašmík a Jela Tvrdoňová. Na základe hlasovanie predsedníctva sa predsedom Národnej siete po druhýkrát stal Štefan Škultéty, ktorý zadefinoval priority na nasledujúce obdobie: „Je to vybudovanie regionálnych štruktúr v jednotlivých krajoch a získanie ďalších finančných zdrojov na rozvoj vidieka v nadchádzajúcom programovom období. Budeme presadzovať rozdeľovanie eurofondov na princípe subsidiarity a chceme pokračovať aj v medzinárodnej spolupráci s miestnymi akčnými skupinami nielen v regióne V4, ale aj smerom na Balkán,“ uviedol staronový predseda NS MAS.

Tlačová správa NS MAS SR 4.11.2021