SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Jozef Havrila

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Národná sieť MAS: naliehavo potrebujeme zmenu Pomôžu poslanci zachrániť miestny rozvoj? Tlačová správa, 16. júna 2021

Národná sieť MAS: naliehavo potrebujeme zmenu Pomôžu poslanci zachrániť miestny rozvoj? Tlačová správa, 16. júna 2021
17. jún 2021 MAS Horný Šariš - Minčol

Miestne akčné skupiny sa nachádzajú v kritickej situácii. Pre zle nastavené podmienky nedokážu vyčerpať všetky financie v tomto programovom období, navyše v budúcom programovom období 2021-2027 to bude ešte horšie. Hrozí im nielen zníženie počtu, ale aj čerpanie financií len z jedného fondu. Jediným dostupným zdrojom na podporu rozvoja obcí ostane Program rozvoja vidieka (PRV), pričom objem finančných prostriedkov bude nižší ako pri súčasnej alokácii. V susednom Česku pritom MAS-ky úspešne prerozdeľujú zdroje až zo štyroch fondov – IROP, PRV, OP Zaměstnanost a OP ŽP. 

Keďže ministri zainteresovaných rezortov (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) nejavia záujem o diskusiu a nereagujú na požiadavky o stretnutie, predstavitelia Národnej siete miestnych akčných skupín (NS MAS) – predseda Štefan Škultéty a podpredsedovia Milan Semančík a Peter Nemček, sa obrátili na poslancov Národnej rady SR. Tento týždeň sa zúčastnili na rokovaní Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Na zasadnutie boli pozvaní aj členovia Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

Rokovanie viedol predseda výboru Jaroslav Karahuta, prítomní bol štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) Martin Fecko a štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Dušan Velič. Na stretnutí sa zúčastnil aj riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jaroslav Jánoš.

Poslanci Národnej rady SR sa veľmi kriticky vyjadrili k stavu, v akom sa dnes miestne akčné skupiny nachádzajú. Pre malé obce sú pritom jedinou možnosťou, ako získať finančné prostriedky na rozvoj obce. Na stretnutí rezonovala aj kritika podmienky vytvárania pracovných miest v podnikateľskom sektore. Je to jeden z dôvodov, prečo sa podnikatelia do týchto projektov nechcú zapájať. V súčasnosti by malo byť prioritou zachovanie pracovných miest a v tomto zmysle by mali byť preklasifikované aj aktuálne podmienky. Predstavitelia MPRV potvrdili, že na túto tému už komunikujú s Európskou komisiou. Je pravdepodobné, že zmena bude možná, ak prijímatelia finančných prostriedkov dokážu kvalitne a dôveryhodne odôvodniť nevyhnutnosť zachovania pracovného miesta. Prítomní diskutovali aj o požadovanej zmene príručky PPA pre verejné obstarávanie.

Tlačová správa NS MAS SR 16.6.2021