SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Štefan Petrus

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

MAS “Horný Šariš – Minčol” uzatvorila prvé Zmluvy o príspevku s užívateľmi Stratégie CLLD

MAS “Horný Šariš – Minčol” uzatvorila prvé Zmluvy o príspevku s užívateľmi Stratégie CLLD
2. august 2021 MAS Horný Šariš - Minčol

MAS “Horný Šariš – Minčol” uzatvorila prvé Zmluvy o poskytnutí príspevku s užívateľmi Stratégie CLLD:

 • Obec Šarišské Jastrabie
  Projekt: Interiérové materiálno – technické vybavenie materskej školy
  Schválená výška príspevku: 12 266,66 €
 • Obec Šambron
  Projekt: Osadenie dreveného altánku pri DI
  Schválená výška príspevku: 5 000,00 €
 • Obec Ľubotín
  Projekt: V Ľubotíne bezpečnejšie
  Schválená výška príspevku: 12 266,67 €

Zmluvy o príspevku boli uzatvorené dňa 31.5.2021 a 29.7.2021. Následné boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv, čím nadobudli účinnosť. Užívatelia tak môžu začať realizovať svoje projekty.