SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Jozef Havrila

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Čo čaká slovenský vidiek? Slovensko sa vracia o desať rokov späť Chýba záujem o zmenu implementačného mechanizmu Tlačová správa, 9. júna 2021

Čo čaká slovenský vidiek? Slovensko sa vracia o desať rokov späť Chýba záujem o zmenu implementačného mechanizmu Tlačová správa, 9. júna 2021
9. jún 2021 MAS Horný Šariš - Minčol

Národná sieť miestnych akčných skupín SR (NS MAS) je znepokojená postojom riadiacich orgánov k príprave nového programového obdobia 2021 – 2027. Na Slovensku vrcholí príprava Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 a návrh rozdelenia národnej alokácie, ale štátne orgány neprihliadajú na viaceré dôležité pripomienky pracovných skupín a aktérov z praxe.

Hoci vidiecke regióny tvoria 73 % územia Slovenska, vyzerá to tak, že v novom programovom období jediným dostupným zdrojom na podporu rozvoja obcí ostane Program rozvoja vidieka (PRV). To znamená, že podpora obcí v období 2021 – 2027 bude v rámci PRV znížená na menej ako 1/3 výšky alokácie súčasného obdobia. Zároveň bude minimálna aj priama podpora obcí z Operačného programu Slovensko 2021 – 2027.

Vzhľadom na veľmi zle nastavené a nevydarené súčasné obdobie 2014 – 2020 chcú miestne akčné skupiny v nadchádzajúcom programovom období fungovať efektívnejšie a chcú sa podieľať na nastavení pravidiel.

Preto na základe doterajších skúseností Národná sieť zadefinovala desať požiadaviek pre nadchádzajúce programové obdobie.

Tlačová správa NS MAS – 9.6.2021

10 požiadaviek NS MAS SR