SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Jozef Havrila

Projektový manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

Ekonomický manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Zasadnutie Rady a Valného zhromaždenia MAS “Horný Šariš – Minčol” 16.6.2020

Zasadnutie Rady a Valného zhromaždenia MAS “Horný Šariš – Minčol” 16.6.2020
22. jún 2020 MAS Horný Šariš - Minčol

Členovia MAS “Horný Šariš – Minčol” na Zasadnutí Rady a Valného zhromaždenia schvaľovali Účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2019 a volili nového člena Rady MAS “Horný Šariš – Minčol”.