SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Štefan Petrus

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Čerpanie fondov na Slovensku ničí byrokracia – rokovanie MAS, PPA, MPRV SR a ZMOS

Čerpanie fondov na Slovensku ničí byrokracia – rokovanie MAS, PPA, MPRV SR a ZMOS
1. február 2022 MAS Horný Šariš - Minčol
In Aktuality

Prístup LEADER, ktorý je v iných krajinách EÚ úspešným programom na rozvoj vidieka, na Slovensku dlhodobo brzdia pretrvávajúce problémy. Zložito nastavené procesy spôsobujú, že vyhodnocovanie projektov prijatých vo výzvach miestnych akčných skupín (MAS) je neprimerane zdĺhavé a neustále ho sprevádzajú nejasnosti a komplikácie. To má dopad na katastrofálny stav čerpania finančných prostriedkov v rámci opatrenia 19 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Reálne čerpanie financií v rámci podopatrenia 19.2, teda na projekty podporené cez MAS, je v súčasnosti 0 %.

Posun v dlhodobo neriešenom probléme by mala priniesť nová stratégia miestnych akčných skupín a avizované zjednodušenie procesov. To 20. januára na spoločnom rokovaní miestnych akčných skupín, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Združenia miest a obcí Slovenska prisľúbil generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozef Kiss.

Podpredseda NS MAS a manažér Partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron Igor Pašmík upozorňuje aj na ďalší akútny problém – nedostatočné zabezpečenie financovania prevádzky miestnych akčných skupín.

Tlačová správa NS MAS SR 24.1.2022