SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Štefan Petrus

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Zasadnutie Rady a Valného zhromaždenia MAS “Horný Šariš – Minčol” 20.6.2024

Zasadnutie Rady a Valného zhromaždenia MAS “Horný Šariš – Minčol” 20.6.2024
24. jún 2024 MAS Horný Šariš - Minčol

Členovia MAS “Horný Šariš – Minčol” na Zasadnutí Rady a Valného zhromaždenia schvaľovali ročnú účtovnú závierku a Výročnú správu MAS “Horný Šariš – Minčol” za rok 2023 a diskutovali o aktuálnej situácii v MAS.