SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Jozef Havrila

Projektový manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

Ekonomický manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

MAS “Horný Šariš – Minčol” aktualizovala Výzvu na výber odborných hodnotiteľov

MAS “Horný Šariš – Minčol” aktualizovala Výzvu na výber odborných hodnotiteľov
16. september 2019 MAS Horný Šariš - Minčol
In Aktuality

MAS “Horný Šariš – Minčol” aktualizovala Výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj).

Výzva bola aktualizovaná dňa 16.9.2019 v týchto bodoch:

  • Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 21.10.2019
  • Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 31.10.2019.

Ostatné body zostávajú bez zmeny.

Aktualizovaná výzva na OH_4.1.pdf