SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Jozef Havrila

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Eurofondy: Malé obce môžu zabudnúť na rozvoj. Žiadna participácia, pripravuje sa centralizácia zdrojov a moci – Tlačová správa, 4. októbra 2021

Eurofondy: Malé obce môžu zabudnúť na rozvoj. Žiadna participácia, pripravuje sa centralizácia zdrojov a moci – Tlačová správa, 4. októbra 2021
5. október 2021 MAS Horný Šariš - Minčol
In Aktuality

Národná sieť miestnych akčných skupín SR rozhodne nesúhlasí s navrhovaným rozdelením európskych zdrojov v nadchádzajúcom programovom období 2021-2027. Systém, ktorý navrhuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR doslova pochová rozvoj vidieka.

Slovensko má na nové programové obdobie v Operačnom programe (OP) Slovensko takmer 13 miliárd eur. Zo záverov minulotýždňového stretnutia na MIRRI vyplýva, že miestne akčné skupiny, ktoré majú byť katalyzátorom rozvoja vidieka, nedostanú z tohto operačného programu ani jedno euro. Z 13 miliárd eur plánuje drvivú väčšinu použiť na veľké projekty a približne jednu desatinu posunúť ďalej. Sumu 1,4 miliardy eur MIRRI vyčlení na tzv. integrované územné investície v rozhodovacej pôsobnosti vyšších územných celkov a na UMR (udržateľný mestský rozvoj).

„Vzhľadom na vyhlásenia MIRRI SR o tom, že ide o najväčšiu reformu v čerpaní eurofondov, považujem prerozdelenie financií v rámci OP Slovensko za výsmech. Drvivú väčšinu finančných prostriedkov z EÚ si ministerstvo nechalo a plánuje ich použiť na veľké projekty a tak veľmi kritizované dopytovo orientované projekty, ktoré sú menej efektívne a poskytujú najväčší priestor na korupciu. Krajom a mestským územiam dali možnosť rozhodovať o omrvinkách a na miestny rozvoj, ktorý sa nedá robiť z úrovne krajov, nemysleli vôbec,“ neskrýva rozhorčenie Miroslava Vargová z MAS MALOHONT v Banskobystrickom kraji.

Miestne akčné skupiny vznikli ako nástroj na implementáciu metódy LEADER pri rozvoji vidieka. Medzi jej základné princípy patrí prístup „zdola nahor“. Znamená to, že nedochádza k direktívnemu centrálnemu riadeniu, zásadná vízia a rozhodnutia vznikajú na lokálnej úrovni a realizujú ich miestni ľudia. „Dlhodobo požadujeme diskusiu k témam implementačného mechanizmu, a to najmä využitia nástroja CLLD s financovaním z viacerých fondov, ale ministerstvo vôbec nemá záujem s nami diskutovať. Najhoršie je, že v okolitých krajinách to funguje. Rozhodnutie o monofondovom riešení rozvoja vidieka je návrat späť o desať rokov a ide proti trendom v EÚ. Podľa oficiálneho stanoviska Výboru regiónov by sa malo vo všetkých regiónoch EÚ stať povinným využívanie miestneho rozvoja vedeného komunitou financované z viacerých zdrojov, tzv. multifond. Slovensko to však nerešpektuje,“ pripomína predseda NS MAS Štefan Škultéty a dodáva: „Avizované zámery zastavia miestny rozvoj a vidiek na Slovensku značne utrpí.“

Tlačová správa NS MAS SR 4.10.2021