SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Jozef Havrila

Projektový manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

Ekonomický manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Aktuality

AKTUÁLNE SPRÁVY

Dôležité informácie a správy zo zasadnutí členov Horný Šariš – Minčol

 • Okt142019
  Article

  Aktualizovanie Výzvy na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

  By

  MAS “Horný Šariš – Minčol“ v súlade s ustanovením § 17 š ods. 6 zákona č. 292/2014 Z.z. o...

  Read more
 • Okt142019
  Article

  Aktualizovanie Výzvy na predkladanie ŽoNFP pre Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

  By

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb, ako riadiaci orgán pre Program rozvoja...

  Read more
 • Sep302019
  Article

  Aktualizovanie Výzvy na predkladanie ŽoNFP pre Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

  By

  MAS “Horný Šariš – Minčol“, v súlade s ustanovením § 17 š ods. 6 zákona č. 292/2014 Z.z.  o príspevku poskytovanom z európskych...

  Read more
 • Sep162019
  Article

  MAS “Horný Šariš – Minčol” aktualizovala Výzvu na výber odborných hodnotiteľov

  By

  MAS “Horný Šariš – Minčol” aktualizovala Výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych...

  Read more
 • Jún272019
  Article

  MAS „Horný Šariš – Minčol“ vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

  By

  MAS „Horný Šariš – Minčol“ vyhlásila dňa 28.6.2019 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci...

  Read more