SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Jozef Havrila

Projektový manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

Ekonomický manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Čergovský Minčol

Národná prírodná rezervácia

Horný Šariš - Minčol

Miestna akčná skupina

Previous

Next

Horný Šariš – Minčol

logo

AKTUÁLNE SPRÁVY

Dôležité informácie a správy zo zasadnutí členov Horný Šariš – Minčol

  • Aug022021
    Article

    MAS “Horný Šariš – Minčol” uzatvorila prvé Zmluvy o príspevku s užívateľmi Stratégie CLLD

    By

    MAS “Horný Šariš – Minčol” uzatvorila prvé Zmluvy o poskytnutí príspevku s užívateľmi Stratégie CLLD: Obec Šarišské Jastrabie Projekt:...

    Read more
  • Júl142021
    Article

    MASky – jedinečné a nepochopené

    By

    Dávame Vám do pozornosti článok, ktorý napísal predseda Národnej siete MAS SR o postojoch riadiacich organov voči miestnym akčným...

    Read more
  • Jún172021
    Article

    Národná sieť MAS: naliehavo potrebujeme zmenu Pomôžu poslanci zachrániť miestny rozvoj? Tlačová správa, 16. júna 2021

    By

    Miestne akčné skupiny sa nachádzajú v kritickej situácii. Pre zle nastavené podmienky nedokážu vyčerpať všetky financie v tomto programovom období, navyše...

    Read more

KALENDÁR PODUJATÍ

MAS “Horný Šariš – Minčol” uzatvorila prvé Zmluvy o príspevku s užívateľmi Stratégie CLLD

MASky – jedinečné a nepochopené

Národná sieť MAS: naliehavo potrebujeme zmenu Pomôžu poslanci zachrániť miestny rozvoj? Tlačová správa, 16. júna 2021

FOTOGALÉRIA

Územie

Územie miestnej akčnej skupiny Horný Šariš – Minčol je miestom, ktoré svojím jedinečným imidžom láka turistov a ponúka im kvalitné služby.

Aktivity

Rozvoj cestovného ruchu, podpora podnikania, rozvoj komunitného života, rfektívny manažment MAS a rozvoj spolupráce.

Ciele

Zabezpečenie ekonomického rastu a prosperity prostredníctvom podpory podnikania a tvorby pracovných miest.