SÍDLO

MAS Horný Šariš – Minčol

Na rovni 302/12
065 41 Ľubotín
Slovenská republika

FAKTURÁCIE

MAS Horný Šariš – Minčol

IČO: 42420245
DIČ: 212 0087 849
Právna forma: 701 – Združenie

KONTAKT

Predseda združenia
Ing. Milan Semančík

Podpredseda združenia
Ing. Jozef Havrila

Projektový manažér
Ing. Milan Michalička
Tel. číslo: +421 903 473 277

Ekonomický manažér
Ing. Klaudia Andraščíková
Tel. číslo: +421 948 446 166

hornysaris.mincol@gmail.com

Web: www.masmincol.sk

Čergovský Minčol

Národná prírodná rezervácia

Horný Šariš - Minčol

Miestna akčná skupina

Previous

Next

Horný Šariš – Minčol

logo

AKTUÁLNE SPRÁVY

Dôležité informácie a správy zo zasadnutí členov Horný Šariš – Minčol

 • Apr202021
  Article

  A K T U A L I Z Á C I A č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-P788-511-001

  By

  MAS „Horný Šariš – Minčol“ vydáva A K T U A L I Z Á C I U č. 1 výzvy...

  Read more
 • Mar122021
  Article

  MAS majú obavy z animačných aktivít, pri kontrole projektov dominuje byrokracia – Tlačová správa

  By

  Miestne akčne skupiny (MAS) na Slovensku majú možnosť čerpať finančné prostriedky na tzv. Animačné aktivity. Hoci viaceré miestne akčné...

  Read more
 • Nov252020
  Article

  Miestnym akčným skupinám hrozí finančný kolaps – Tlačová správa NS MAS

  By

  Doteraz nebol zazmluvnený ani jediný projekt Miestnym akčným skupinám hrozí finančný kolaps Slovensko môže prísť o 200 miliónov eur. Miestne...

  Read more

KALENDÁR PODUJATÍ

A K T U A L I Z Á C I A č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-P788-511-001

MAS majú obavy z animačných aktivít, pri kontrole projektov dominuje byrokracia – Tlačová správa

Miestnym akčným skupinám hrozí finančný kolaps – Tlačová správa NS MAS

FOTOGALÉRIA

Územie

Územie miestnej akčnej skupiny Horný Šariš – Minčol je miestom, ktoré svojím jedinečným imidžom láka turistov a ponúka im kvalitné služby.

Aktivity

Rozvoj cestovného ruchu, podpora podnikania, rozvoj komunitného života, rfektívny manažment MAS a rozvoj spolupráce.

Ciele

Zabezpečenie ekonomického rastu a prosperity prostredníctvom podpory podnikania a tvorby pracovných miest.